Първа транснационална среща – Бадахос, Испания

/14.11.2017г. – 16.11.2017г./

От 14 ноември до 16 ноември 2017 г. в град Бадахос, Испания се проведе първата от трите транснационални срещи, които се заложени в нашия проект. Втората ще се проведе в Португалия по време на транснационалното обучение, което ще се състои с учениците от 16 до 20 април 2018 година, а третата ще бъде насочена към общата оценка на проекта. Тя ще се проведе в Словения от 22 до 25 април 2019 година.

Нататък Първа транснационална среща – Бадахос, Испания