Първа транснационална среща – Бадахос, Испания

/14.11.2017г. – 16.11.2017г./

От 14 ноември до 16 ноември 2017 г. в град Бадахос, Испания се проведе първата от трите транснационални срещи, които се заложени в нашия проект. Втората ще се проведе в Португалия по време на транснационалното обучение, което ще се състои с учениците от 16 до 20 април 2018 година, а третата ще бъде насочена към общата оценка на проекта. Тя ще се проведе в Словения от 22 до 25 април 2019 година.

Началото на първата транснационална среща на учителите започна в залата на училището в Бадахос – IE Rodríguez Moñino, където ученическият хор ни посрещна с добре дошли.

Срещата продължи с представяне на презентация от ученици за Естремадура. Презентация за училището ни беше представена в началото на втория ден от срещата. Учениците представили презентациите бяха спечелилите конкурса, който предварително бяха организирали в училището.

Присъствахме в час по музика, където децата имаха възможност да попитат учителите от другите страни за тяхната култура, учебен процес и ученици.

Следобяд имахме удоволствието да се насладим на вкусни ястия типични за района, специално направени от учителите от училището, участващи в проекта.

След това направихме обиколка на стария град на града. Бяхме съпроводени от учителя по история на училището, който изпълняваше и ролята на екскурзовод.

На третия ден от срещата след дълга работа по проекта се наслаждавахме на изключителни гледки и разходка покрай реката при залез слънце.

Тази първа среща на учителите – координатори от различните страни имаше за основна цел да постави основите на проекта. Тоест, да се определят точно датите, на които ще се извършват пътуванията с нашите ученици, какви дейности ще се извършват във всяка от страните по време на тези кратки посещения от пет дни, как ще разпространим резултатите, които всяко училище ще създава във връзка с темата на нашия проект и как ще оценим тези дейности.

В резултат на това екипът от учители на проекта „Европейски олимпийски игри“, Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование”, по програма Еразъм+ постигна следните споразумения:

„Еразмус + проект KA219“ „Европейски олимпийски игри“, всички партньори се договориха за следното:

1.Транснационалните учебни дейности ще се проведат:

  • От 19 до 23 март 2018 г. в Любляна, Словения
  • От 16 до 20 април 2018 г. в Bombarral, Португалия
  • От 1 до 5 октомври 2018 г. в София, България
  • От 18 до 22 март 2018 г. в Бадахос, Испания

2. Втората транснационална среща ще се проведе в Бомбарал по време на транснационалната учебна дейност от 16 до 20 април 2018 г., а последната транснационална среща ще се проведе в Словения от 22 до 25 април 2019 г.

3. Всяка страна ще поеме по шест ученика от във всяка страна партнъор или общо 18 по време на транснационалните учебни дейности.

4. Проучване, свързано с физическата форма на учениците, диетата им и употребата на вредни храни и продукти сред тийнейджърите ще се извършва от всяка страна. Тази анкета е вече разработена и се попълва от учениците.

5. Всяка страна домакин ще извърши дейности, свързани със спорта, олимпийския дух и здравословното съвместно съществуване по време на транснационалните учебни дейности, както и културни посещения.

6. Всяка страна ще разпространява дейностите и продуктите, извършвани по време на проекта локално, чрез блогове, училищни уеб сайт или Facebook.

7. Ще бъде създадена Facebook страница на проекта.

8. Проектът ще бъде разпространен чрез уеб страница и Myspace за eTwinning.

9. Всички страни домакини трябва да организират прощална вечеря.

10.Всички разходи (входни такси, музеи и др.) ще се заплащат от посетителите.

two-logos


FIRST TRANSNATIONAL MEETING PROGRAM
14th November Tuesday.

MORNING

10, 00………..Reception in the Hall.
Short journey by school.
11, 00………..Coffee break.
11, 30………..Presentation of our school by students.
11, 45………..Chronogram.
Review of activities carried out by each school.
Planification of Activities in Transnational Learning Visits.
Financial agreements in Transnational Meetings and Transnational
Learning Activities.
13,30………..Health Survey.

AFTERNOON

14, 30………..Lunch at school of typical dishes prepared by teachers.
16, 30……….Tour around the old town of Badajoz.
18,30………..Back to Hotel.

NIGHT
21, 00……….Dinner in a typical restaurant.

15th November Wednesday.

MORNING

10, 00………..Presentation of our region by students.
Planification of Activities in Transnational Learning Visits: number
of students, gender, hosting, etc.
11, 30……… Coffee break.

12, 00……….Dissemination of products.
E-twinning Myspace.
Blogs
Web page

AFTERNOON

13,30……….Lunch in Olivenza
Boat trip through Alqueva.
18, 00……….Free time.

16th November Thursday.

MORNING

10, 00……….Mobility tool.
Results Platform
11, 30……….Coffee Break
12, 00……….Local dissemination plans.
Evaluation.
Evaluation of the meeting.
Certificates of attendance.
Signature of minutes.

AFTERNOON
14, 30……….Lunch in a nearby restaurant.
16, 00……… Walk through the park next to the Guadiana River.
18, 00……….Arab Baths (Only for those who want to go)

NIGHT
21, 00………Farewell dinner in a typical restaurant.